Home

Stichting 751

Stichting 751 is de eigenaar van het pand aan de Roland Holstlaan 751 in de wijk Voorhof in Delft, wat de thuisbasis is van woongemeenschap Taste!. Deze woongemeenschap, gestart in mei 2012, bestaat uit mensen die zich committeren aan de buurt en de buurtbewoners. Stichting 751 faciliteert dit graag door het pand en de aanliggende tuin in goede staat te houden en te ontwikkelen.

stichting 751 pand

Doelen

In onze oprichtingsakte zijn meerdere doelen opgenomen:

  • Het organiseren van een woongemeenschap, met huurders die zich committeren aan het zich inzetten voor de buurtbewoners
  • Laagdrempelige opvang voor personen in acute nood voor enkele nachten
  • Het faciliteren van buurtactiviteiten en andere activiteiten die voor maatschappelijke samenhang bevorderlijk kunnen zijn en al wat in de ruimste zin daarmee verband houdt

 

Doelgroep

De doelgroep is de hele variëteit van de buurt de Voorhof. Om hier enigszins richting in te geven hebben we verschillende groepen uitgekozen waarop we ons willen focussen:

  • Proactieve buurtbewoners
  • Gezinnetjes
  • Alleenstaanden [1]
  • Migranten
  • Studenten
  • Verstandelijk beperkten
  • Kunstenaars

[1] De gemeente Delft schat dat 10% van de bewoners in de categorie ‘eenzaam’ valt. Eenzaam is gedefinieerd als minder dan één sociaal contact per twee weken.

Daarnaast stellen we de ruimte open voor andere vrijwilligersorganisaties die een ruimte nodig hebben om te vergaderen of te werken of met hun doelgroep aan de gang te gaan. Zie hiervoor onze huidige partners in de wijk.

stichting 751 haardkamer concert

Bestedingen

Uitgaven van financiën worden gedaan ten behoeve van de inrichting en het onderhouden van de gemeenschappelijke ruimtes in het huis en de tuin, zodat deze plekken faciliteren in ontmoeting van buurtbewoners, verdieping van relaties en het faciliteren aan buurtinitiatieven.