Woongemeenschap

Buurtsamenhang vanuit een woongemeenschap

Alle buurtactiviteiten die Stichting 751 faciliteert worden georganiseerd door de woongemeenschap Taste! die het pand aan de Roland Holstlaan 751 als woonruimte heeft. Al deze bewoners zijn hier gaan wonen met de intentie om een deel van hun tijd te besteden aan omwonenden. 25% aan oppervlak van het pand is ingedeeld en ingericht als ruimten voor activiteiten voor de buurt. Wonen en leven in de buurt zijn zo aan elkaar gekoppeld.

De vrijwilligers

Stichting Taste! draait geheel op vrijwilligers die vaak ook nog financieel bijdragen om dit alles mogelijk te maken. Zij doen dit vanuit een persoonlijke motivatie en hart voor de buurtbewoners. Juist door mensen thuis uit te nodigen willen zij buurtbewoners beter leren kennen en hen bij elkaar brengen. Inmiddels is de groep vrijwilligers uitgebreid met buurtbewoners en bestaat dus niet meer enkel uit bewoners van de woongemeenschap.

stichting 751 vrijwilligers

De buurtbewoners

De groep actieve buurtbewoners is tussen de 30 en de 40 personen, en varieert van studenten en moeders met kinderen tot ouderen en migranten. Veel mensen zijn begonnen als regelmatige bezoeker en wilden graag hun steentje bijdragen. Dit is een van de kern eigenschappen van onze activiteiten. Mensen veranderen wanneer zij niet meer consumeren, maar participeren. Zo zijn de activiteiten breed gedragen en van iedereen.

Meer informatie over de woongemeenschap is te vinden op tastedelft.nl.