Bestuur

Stichting 751 is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57891230. Zij staat onder bestuur van de volgende personen:

Peter Hoogendijk – voorzitter

Leen Bogerd – secretaris

Pieter van der Kamp – penningmeester

Iris Broos – algemeen